"Mr.Pizza ”   нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ байнга сайжируулах, чанарын хяналтын системийг бүрдүүлэх үүднээс бүрэн автомат тоноглол бүхий хяналтын лабораторийг дэргэдээ ажиллуулдаг бөгөөд үйлдвэрлэлээс гарч буй бүтээгдэхүүний дээжийг тогтмол авч, өдөр бүр микробиологийн шинжилгээнүүдийг тогтмол хийснээр хэрэглэгчдэд очих бүтээгдэхүүн бүр үргэлж чанарын шаардлага хангасан амт, чанар, өнгө үзэмжтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг юм
"Mr.
Mr.kIrSIE Outlawzz: Pizza ”  нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хүүхэд залууст экологийн боловсрол олгох болон бусад  хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд байнга идэвхитэй оролцож ажилладаг